Наші рішення у відповідь на типові “болі” Клієнтів

Нижче наведено приклади локальних програм, розроблених на основі методології ПлатТ (Платформа трансформацій)
(див. «Підхід»), ці програми відповідають на основні типові «болі» і проблеми наших Клієнтів, можуть бути імплементовані
в будь-яку Виробничу систему і показали відмінні результати.

Скорочуємо рівень витраті збитків

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма по скороченню змінної
  частини операційних витрат
 • Запуск і супровід Проектів
  вдосконалення
 • Впровадження цілеспрямованих
  елементів обраних практик
  методології ПлатТ

Зменьшуємо витрати
на негативну якість

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підтримки при переході
  від контролю якості до забезпечення якості
 • Впровадження елементів візуального менеджменту
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Підвищуємо ефективність обладнання (ОЕЕ)

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підвищення ефективності
  використання обладнання
 • Впровадження цілеспрямованих
  елементів TPM
 • Впровадження елементів 5S в зонах,
  на обладнанні, пов’язаних
  з проблемою

Скорочуємо рівень виробничого травматизму

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма побудови системи
  промислової безпеки
 • Впровадження елементів візуального менеджменту, управління по цілям на рівні операторів
 • Впровадження цілеспрямованих елементів
  обраних практик ПлатТ

Запобігаємо браку кваліфікованих кадрів

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Довгострокові програми утримання, мотивації та розвитку персоналу
 • Програми стандартизації знань –
  управління знаннями
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик
  методології ПлатТ

Проводимо безпечну оптимізацію персоналу

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма оптимізації орг.структур через аналіз бізнес моделі та бізнес процесів
 • Безпечна оптимізація чисельності
  із забезпеченням збереження знань
  та ефективності процесів
 • Впровадження обраних практик

Виводимо компанії
на європейський ринок

 • Оцінка та аналіз поточного стану
  по системам, процесам, орг. зрілості
 • Проведення стратегічної сесії щодо цілей, викликів, складнощів і ризиків
 • Колаборації з партнерами і нетворкінг
 • Розробка рекомендацій щодо подальших кроків

Закладаємо фундамент успішних змін

 • Розробка Бачення розвитку компанії,
  її Місії та Цінностей
 • SWOT аналіз, аналіз залучених сторін,
  аналіз поля сил
 • Статут Трансформацій
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Втілюємо програми розвитку Лідерів

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програми розвитку Лідерів,починаючи від лідерів команд через лінійних керівників до ТОП-менеджерів
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Допомагаємо в форс-мажорних ситуаціях

 • Адаптація стратегії бізнесу в умовах
  форс-мажору
 • Розробка мульті-сценарного портфелю
  стратегій «на всі випадки життя»
 • Зміни бізнес-моделі і процесів

Оптимізуємо системи маркетингу і брендингу

 • Аудит системи маркетингу
  і план реструктуризації
 • Неймінг, фірмовий стиль,
  розробка нових торгівельних марок
  «під ключ»

Оптимізуємо системи продажів

 • Аудит системи продажів
 • Вибудовування системи продажів
  «з нуля» (FMCG і В2В)
 • Реструктуризація системи и служби продажів

Оцінюємо інвестиційну привабливість

 • Експрес-оцінка інвестиційної
  привабливості бізнес-ідей
  і середовища для інвестицій
 • Бізнес-планування нових проектів
  «під ключ»
 • Впровадження проектного управління
 • Організація нового бізнесу «з нуля»

Допомагаємо ефективно
перейти на home-office

 • Розробка і імплементація бізнес-моделі для умов карантину
 • Адаптація KPI і системи стимулювання бізнесу, що працює дистанційно
 • Адаптація ключових бізнес-процесів
  в умовах карантину

Інжиніринг маркетингу
в онлайн середовищі

 • Адаптація системи маркетингу
  в онлайн середовищі
 • Маркетинг-планування
  і діджитал просування в онлайн
 • Аудит діджитал-маркетингу, адаптація KPI і системи оцінювання ефективності в онлайн

Оптимізуємо бізнес-моделі
і бізнес-процеси

 • Розробка і реінжиніринг бізнес моделей
 • Мапування і паспортизація бізнес-процесів
 • Визначення чітких ролей і відповідальності
  в контексті бізнес-процесів

Розвиваємо ТОП-менеджмент компаній

 • Оцінка ефективності і програми розвитку Топ-менеджменту
 • Персональний коучінг ТОПів в сферах: бізнес,
  особиста ефективність, ЗСЖ, еко-лайф-стайл

Компанія швидко росте,
ручне управління вже неможливо

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підтримки при переході від ручного управління до управління через бізнес-процеси
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Вдихаємо життя в сертифікації
по ISO / HACCP

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Рекомендації щодо подальших кроків
 • Запуск необхідних процесів і систем
  із забезпеченням їх «життєздатності»
 • Впровадження цілеспрямованих елементів
  обраних практик ПлатТ
Меню