Типові “болі” наших Клієнтів і запропоновані рішення

Нижче наведено приклади локальних програм, розроблених на основі методології ПлатТ (Платформа трансформацій)
(див. «Підхід»), ці програми відповідають на основні типові «болі» і проблеми наших Клієнтів, можуть бути імплементовані
в будь-яку Виробничу систему і показали відмінні результати.

Високий рівень
витрат і втрат

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма по скороченню змінної
  частини операційних витрат
 • Запуск і супровід Проектів
  вдосконалення
 • Впровадження цілеспрямованих
  елементів обраних практик
  методології ПлатТ

Високі витратина
негативну якість

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підтримки при переході
  від контролю якості до забезпечення якості
 • Впровадження елементів візуального менеджменту
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Низька
ефективність обладнання

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підвищення ефективності
  використання обладнання
 • Впровадження цілеспрямованих
  елементів TPM
 • Впровадження елементів 5S в зонах,
  на обладнанні, пов’язаних
  з проблемою

Високий
виробничий травматизм

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма побудови системи
  промислової безпеки
 • Впровадження елементів візуального менеджменту, управління по цілям на рівні операторів
 • Впровадження цілеспрямованих елементів
  обраних практик ПлатТ

Брак
кваліфікованих кадрів

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Довгострокові програми утримання, мотивації та розвитку персоналу
 • Програми стандартизації знань –
  управління знаннями
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик
  методології ПлатТ

Безпечна
оптимізація персоналу

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма оптимізації орг.структур через аналіз бізнес моделі та бізнес процесів
 • Безпечна оптимізація чисельності
  із забезпеченням збереження знань
  та ефективності процесів
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Вихід
на європейський ринок

 • Оцінка та аналіз поточного стану
  по системам, процесам, орг. зрілості
 • Проведення стратегічної сесії щодо цілей, викликів, складнощів і ризиків
 • Колаборації з партнерами і нетворкінг
 • Розробка рекомендацій щодо подальших кроків

Нема ясного бачення,
єдиної картини

 • Розробка Бачення розвитку компанії,
  її Місії та Цінностей
 • SWOT аналіз, аналіз залучених сторін,
  аналіз поля сил
 • Статут Трансформацій
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Управлінці є,
лідерів немає

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програми розвитку Лідерів,починаючи від лідерів команд через лінійних керівників до ТОП-менеджерів
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Компанія швидко росте,
ручне управління вже неможливо

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Програма підтримки при переході від ручного управління до управління через бізнес-процеси
 • Впровадження цілеспрямованих елементів обраних практик ПлатТ

Сертифікації по ISO / HACCP –
це «мертві папери»

 • Оцінка та аналіз поточного стану
 • Рекомендації щодо подальших кроків
 • Запуск необхідних процесів і систем
  із забезпеченням їх «життєздатності»
 • Впровадження цілеспрямованих елементів
  обраних практик ПлатТ
Меню