Опис підходу – наша авторська методологія ПлатТ

 

flags

Розвиток Лідерства
і Управління змінами

 • Розвиток Лідерства, як культури компанії; підтримка Лідерів,
  як основної рушійної сили змін
 • Імплементація культури управління ризиками і можливостями
  в операційну діяльність, програми мінімізації стратегічних
  її операційних ризиків

Мотивація
і надання можливостей

 • Індивідуальні і командні системи мотивації, адаптації, розвитку
  та надання можливостей
 • Розробка системи управління навичками, знаннями
  і компетенціями
 • Впровадження системи періодичної оцінки персоналу

Бізнес процеси, структура, ролі, відповідальность

 • Бізнес модель компанії і її процеси
  (паспортизація і картування)
 • Орг. дизайн і аналіз структур
 • Ролі та відповідальность в бізнес процесах компанії (внутрішні постачальники і внутрішні клієнти, матриці відповідальностей, описи посад)
group_add

Ефективні команди

 • Структури команд через логіку потоку створення цінності
 • Взаємодія команд,зустрічі, показники, візуальне управління, комунікації
 • Shop floor management
 • Культура вирішення проблем
  з інструментами ескалації
  і зворотного зв’язку
filter_5

5S

 • Зміна звичок і звичного, підходу
  до виробничих просторів
 • Управління ефективністю робочого місця
 • Управління ефективністю виробничих просторів
 • Визнання досягнень і святкування перемог

Постійне вдосконалення

 • Аналіз втрат і збитків, цілеспрямована мінімізація змінних операційних витрат
 • Проекти вдосконалення
 • Ефективне вирішення проблем
  на всіх операційних рівнях компанії
 • Управління комунікаціями
 • Управління знаннями
verified_user

Безпека
і навколишнє середовище

 • Побудова розумної системи вимог,
  в яку працівники повірять і будуть дотримуватися
 • Побудова процесів забезпечення безпеки поведінки людей
 • Управління ризиками та ЗІЗами
 • Управління відходами виробництва
  і навколишнє середовище
 • Визнання та святкування успіхів
perm_data_setting

Управління процесами виробництва і якості

 • Виробниче планування
 • Перехід від системи контролю якості продуктів до системи забезпечення якості процесів виробництва
 • Система швидких переналадок (SMED)
 • Управління комунікаційними потоками
 • Управління матеріальними потоками
build

Управління утриманням
і тех. обслуговуванням

 • Стратегія тех. обслуговування
  і діагностики обладнання
 • Автономне тех. обслуговування – оператори працюють рука в руку
  з фахівцями ТО
 • Ефективне «Професійне тех. обслуговування»
 • Управління ефективністю використання обладнання

Управління
ланцюгом поставок

 • Управління потоком сировини
  і матеріалів – доступність всієї необхідної кількості точно-
  вчасно.
 • Розрахунок кількості і розміщення проміжних складів і буферів
 • Ефективність складування
 • Поділ первинної і вторинної дистрибуції
 • Ефективність використання транспорту
Меню