Opis podejścia – nasza autorska metodologia PlatT

 

flags

Rozwój Liderów
i Zarządzanie Zmianami

 • Rozwój liderstwa jako ważnego elementu kultury firmy, wsparcie Liderów w roli głównego motoru
  zmian
 • Wdrożenie w działania operacyjne kultury zarządzania ryzykiem
  i możliwościami, a także programów minimalizowania ryzyk strategicznych
  i operacyjnych

Motywacja
i Zapewnienie Możliwości

 • Indywidualne i zespołowe systemy
  i procesy motywacji, adaptacji, rozwoju
  i zapewniania możliwości
 • Opracowanie systemu zarządzania umiejętnościami, wiedzą
  i kompetencjami
 • Wdrożenie systemu oceny okresowej pracowników (Performance Management System)

Procesy biznesowe, Struktury, Role i Odpowiedzialność

 • Model biznesowy firmy i jej procesy biznesowe (certyfikacja i mapowanie procesów)
 • Projektowanie organizacji i analiza struktury organizacyjnej
 • Role i odpowiedzialności w procesach biznesowych firmy (wewnętrzni dostawcy i klienci, matryca odpowiedzialności, opisy stanowisk)
group_add

Efektywne Zespoły

 • Projektowanie struktury zespołów
  w oparciu o logikę strumienia wartości
 • Interakcja zespołowa, KPI, zarządzanie wizualne, spotkania, komunikacja
 • Zarządzanie pracownikami operacyjnymi
 • Kultura rozwiązywania problemów
  z procesami eskalacji i informacji zwrotnej
filter_5

5S

 • Zmiana nawyków i odruchowego podejścia do pomieszczeń produkcyjnych i wspólnych
 • Zarządzanie efektywnością miejsc
  pracy
 • Zarządzanie efektywnością organizacji hali produkcyjnej
 • Nagradzanie osiągnięć i świętowanie sukcesów

Ciągłe Doskonalenie

 • Analiza strat i źródeł marnotrawstwa, ukierunkowana minimalizacja zmiennych kosztów operacyjnych
 • Projekty poprawy
 • Efektywne rozwiązywanie problemów na wszystkich poziomach operacyjnych firmy
 • Zarządzanie komunikacją
 • Zarządzanie wiedzą
verified_user

Bezpieczeństwo
i Środowisko

 • Zbudowanie rozsądnego systemu wymagań, które pracownicy będą rozumieć, akceptować i przestrzegać
 • Procesy zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ich właściwych zachowań
 • Zarządzanie ryzykiem i ŚOI
 • Zarządzanie odpadami przemysłowymi
  i ochrona środowiska
 • Nagradzanie i świętowanie sukcesów
perm_data_setting

Zarządzanie Procesami Produkcji i Jakości

 • Planowanie produkcji
 • Przejście od systemu kontroli jakości do systemu zapewnienia jakości
 • System i procedury szybkich przezbrojeń
 • Zarządzanie przepływem informacji
  i komunikacji
 • Zarządzanie przepływem materiałów
build

Zarządzanie
Utrzymaniem Ruchu

 • Strategia Utrzymania Ruchu
  i diagnostyki sprzętu
 • Samodzielne Przeglądy – bliska współpraca operatorów ze specjalistami Utrzymania Ruchu
 • Efektywne „Profesjonalne Utrzymanie Ruchu”
 • Zarządzanie efektywnością wykorzystania sprzętu

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw

 • Zarządzanie przepływem surowców
  i materiałów – tyle ile trzeba i dokładnie na czas
 • Wyliczanie zarówno ilości, jak
  i rozmieszczenia magazynów pośrednich i buforów
 • Efektywność magazynowania
 • Rozdzielenie dystrybucji pierwotnej
  i wtórnej
 • Efektywność transportu
Menu