Przykłady rzeczywistych mierzalnych rezultatów projektu

Przeróbka stali

 • 30% wzrost efektywności linii produkcyjnej bez zwiększania zatrudnienia
 • 20% obniżenie strat na surowcach
  i znaczące obniżenie strat na innych zasobach (ekwiwalent 300% kosztu płac pracowników)

Metalurgia

 • Zbudowanie systemu pomysłów poprawy i innowacji dla operatorów
 • Zaangażowanie 1360 osób w system pomysłów poprawy (w miejsce wcześniejszych 38 uczestników)
 • Znaczący wzrost ilości i jakości pomysłów poprawy

Kopalnia odkrywkowa

 • 10% wzrost produkcji bez inwestycji kapitałowych
 • Oszczędności 4.5 mln EUR dzięki projektom poprawy
 • Zero poważnych incydentów bezpieczeństwa w czasie projektu (wcześniej: 2-3 wypadki śmiertelne rocznie, wiele poważnych obrażeń)

Chemiczna

 • Znaczące zmniejszenie przestojów instalacji i wzrost jej dostępności
 • Oszczędności 3.5 mln EUR od projektów, związanych z poprawą procesów
  i systemów

Farmacja

 • 15% wzrost efektywności produkcji, brak potrzeby inwestycji w nową linię
 • 21% obniżenie strat na surowcach (API)

Cementowa

 • Wzrost wydajności o 14% bez inwestycji kapitałowych
 • Stworzenie przejrzystego systemu zarządzania i raportowania
 • Obniżenie strat materiałów o 25%

Huta stali

 • Obniżenie poziomu braków do 1% (równowartość 1 mln EUR)
 • Oszczędność 3 mln EUR od poprawy procesów zarządzania częściami zamiennymi
 • Zmniejszenie przestojów awaryjnych
  i ilości błędów / poprawek UR o 34%

Huta stali

 • Znaczące skrócenie rozruchu nowego zakładu, wymagające wzrostu efektywności o 45%
 • Oszczędność 8 mln EUR na reorganizacji zarządzania materiałami i surowcami

Elektro-energetyczna

 • 46% wzrost wydajności dzięki reorganizacji hali produkcyjnej i zmianie systemu motywacyjnego
 • 23% spadek opóźnień w dostawie produktów do klientów
 • 52% spadek ilości problemów jakościowych

Przetwórstwo spożywcze

 • Znaczące skrócenie czasu trwania przezbrojeń i ustawień
 • 50% wzrost wydajności dzięki realizacji projektów poprawy

Przetwórstwo spożywcze

 • 28% wzrost efektywności związany
  z reorganizacją sposobu pracy
 • Obniżenie strat na materiałach (ekwiwalent 30% kosztu płac pracowników)

Przetwórstwo spożywcze

 • Zwiększenie dostępności sprzętu o 9%
 • Zmniejszenie zapasów części zamiennych o 25%
 • Poprawa jakości działań UR
  i zmniejszenie ilości przestojów i awarii
Menu