Реальні приклади вимірних результатів проектів

Металообробка

 • 30% приріст продуктивності
  без збільшення чисельності персоналу
 • 20% зниження втрат сировини
  і значне зниження втрат інших ресурсів (еквівалент 300% вартості ФОП)

Металургійна

 • Побудова системи раціоналізації
  та інноваційної діяльності
 • Залучення 1360 працівників
  в раціоналізацію (раніше брали участь 38)
 • Значне зростання кількості
  і якості ідей по поліпшенням

Гірничодобувна

 • 10% збільшення виробництва
  без капітальних вкладень
 • Економії 4.5 млн євро за допомогою проектів поліпшень
 • 0 важких травм за час проекту
  (До того 2-3 смертельні випадки/рік, багато важких травм)

Хімічна

 • 15% зниження простоїв обладнання, підвищення доступності
 • Економії 3.5 млн EUR від проектів, пов’язаних поліпшенням процесів
  і систем

Фармацевтична

 • 15% приріст продуктивності, відсутність необхідності інвестувати
  в нову виробничу лінію
 • 21% зниження втрат, пов’язаних
  з сировиною (активні інгредієнти)

Цементна

 • Підвищення продуктивності на 14% без капіталовкладень
 • Побудова прозорої системи управління та звітності
 • Скорочення втрат матеріалів на 25%

Сталеливарна

 • Скорочення рівня браку до 1%
  (екв. 1 млн EUR)
 • Економії від реорганізації процесів
  по запчастинах на 3 млн EUR
 • Скорочення часу ремонтів і помилок / доробок служб ТО на 34%

Сталеливарна

 • Скорочення часу виходу на проектну потужність заводу (вимагало зростання продуктивності на 45%)
 • Економії від зміни підходу
  до управління ЗіП – на 8 млн EUR

Електроенергетична

 • 46% підвищення продуктивності через реорганізацію робочого майданчика і змін системи мотивації
 • 23% зниження затримок в поставках продукції клієнтам
 • 52% зниження проблем з якістю

Харчова

 • Скорочення часу переналадок
  і налаштувань обладнання
 • Збільшення продуктивності
  на 50% внаслідок впровадження проектів поліпшень

Харчова

 • 28% підвищення продуктивності
  через реорганізацію праці
 • Скорочення втрат матеріалів, використовуваних при виробництві
  (еквівалент 30% вартості ФОП)

Харчова

 • Підвищення доступності обладнання на 9%
 • Скорочення запасу запчастин на 25%
 • Поліпшення якості роботи служби ТО
  і зменшення простоїв обладнання
Меню