Nasze rozwiązania dla typowych wyzwań u naszych Klientów

Poniżej znajdują się przykłady zlokalizowanych programów i rozwiązań opracowanych na podstawie ustrukturyzowanego, systemowego podejścia PlatT (Platformy Transformacji) (patrz «Podejście»). Te programy i rozwiązania zostały zaprojektowane w odpowiedzi na niektóre typowe „boleści” i problemy naszych Klientów, mogą być wdrożone w dowolnym środowisku / systemie produkcyjnym i udowodniły swoją zdolność do dostarczania doskonałych rezultatów.

Obniżamy poziom kosztów
i różnorodnych strat

 • Ocena i analiza aktualnej sytuacji oraz źródeł kosztów i strat
 • Dedykowany program redukcji zmiennych kosztów operacyjnych
 • Uruchomienie i pomoc w prowadzeniu Projektów Poprawy
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Redukujemy problemy jakościowe

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program wsparcia pozwalający przejść od kontroli jakości ku zapewnieniu jakości
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Zwiększamy efektywnośćpracy maszyn

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program poprawy wydajności
  i wykorzystania sprzętu
 • Ukierunkowane wdrożenie elementów metodyki TPM
 • Wdrożenie elementów 5S w obszarach
  i na sprzęcie związanym ze źródłem problemu

Redukujemy i zapobiegamy
obrażeniom przy pracy

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program dla zbudowania systemu bezpieczeństwa przemysłowego
 • Wdrożenie elementów zarządzania wizualnego, zarządzania według celów
  na poziomie operatorów
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Zapobiegamy kryzysowi braku wykwalifikowanej kadry

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Średnio- i długofalowe programy utrzymania, motywacji i rozwoju pracowników
 • Programy standaryzacji wiedzy – zarządzanie wiedzą
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Prowadzimy bezpieczną redukcję ilości personelu

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program optymalizacji struktury organizacyjnej poprzez analizę modelu biznesowego i procesów biznesowych
 • Bezpieczna optymalizacja zatrudnienia przy zachowaniu wiedzy i efektywności procesów
 • Wdrożenie wybranych praktyk

Wyjście firm z Ukrainy na rynek europejski

 • Ocena i analiza bieżącego stanu systemów, procesów, dojrzałości organizacyjnej
 • Przeprowadzenie sesji strategicznej odnośnie celów, wyzwań, problemów i ryzyk
 • Współpraca z partnerami i networking
 • Wypracowanie rekomendacji odnośnie dalszych kroków

Kładziemy fundamenty udanych i trwałych zmian

 • Wypracowanie Wizji rozwoju firmy, jej Misji i Wartości
 • Analiza SWOT, analiza interesariuszy, analiza pola siłowego
 • Opracowanie Karty Transformacji
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

Wdrażany programy rozwoju Liderów

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Programy rozwoju liderów, od poziomu liderów zespołów przez kierowników liniowych, po wyższą kadrę kierowniczą
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT i systemów rozwojowych

Pomagamy w nagłych sytuacjach siły wyższej

 • Adaptacja strategii biznesowej w kontekście siły wyższej
 • Opracowanie portfela strategii obejmującego wiele scenariuszy „na każdą okazję”
 • Zmiana modelu i procesów biznesowych

Optymalizujemy systemy marketingowe i brandingowe

 • Audyt systemu marketingowego
  i planowanie programu restrukturyzacji
 • Nazewnictwo, identyfikacja wizualna, opracowanie nowych znaków towarowych „pod klucz”

Optymalizujemy systemy sprzedaży

 • Audyt systemu sprzedaży
 • Budowa systemu sprzedażowego od podstaw (FMCG i B2B)
 • Restrukturyzacja systemu i działu obsługi sprzedaży

Oceniamy atrakcyjność inwestycyjną

 • Ekspresowa ocena atrakcyjności inwestycyjnej pomysłów biznesowych i otoczenia inwestycyjnego
 • Planowanie biznesowe nowych projektów „pod klucz”
 • Wdrożenie zarządzania projektowego
 • Organizacja nowego biznesu od podstaw

Pomagamy skutecznie przejść na pracę zdalną

 • Opracowanie i wdrożenie modelu zarządzania biznesem w okresie kwarantanny
 • Adaptacja wskaźników KPI i systemów motywacyjnych do pracy zdalnej
 • Adaptacja kluczowych biznes-procesów w warunkach kwarantanny

Budujemy marketing
w środowisku online

 • Dostosowanie systemu marketingowego do przestrzeni online
 • Planowanie marketingowe i promocja cyfrowa online
 • Audyt marketingu cyfrowego, dostosowanie KPI i systemu oceny wyników online

Optymalizujemy modele biznesowe
i procesy biznesowe

 • Opracowanie i reorganizacja modeli biznesowych
 • Mapowanie i certyfikacja procesów biznesowych
 • Jasne zdefiniowanie ról i obowiązków we wszystkich procesach biznesowych

Rozwijamy zespoły
zarządcze w firmach

 • Ocena efektywności i programy rozwoju dla wyższej kadry kierowniczej
 • Osobisty coaching: biznes, efektywność osobista, zdrowy styl życia, eko-przyjazny styl życia

Firma szybko się rozwija, nie da się już sterować ręcznie

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Program wsparcia przy przejściu od sterowania ręcznego do zarządzania poprzez procesy biznesowe
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT

„Ożywiamy” certyfikaty
ISO/HACCP

 • Ocena i analiza sytuacji bieżącej
 • Rekomendacje i planowanie dalszych kroków
 • Uruchomienie niezbędnych procesów i systemów z zapewnieniem ich „żywości”
 • Ukierunkowane wdrożenie wybranych elementów praktyk PlatT
Menu